top of page

HETKI-FESTIVAALI
Annual festival focusing on dance improvisation as form of performance, Helsinki 2018, 2019, 2021

TYÖRYHMÄ / WORKING GROUP: 


Organisointi, taiteellinen suunnittelu / Organizing, artistic planning: 
ELINA HAUTA-AHO, AINO OJANEN JA KAISA KUKKONEN


Guest performers and teachers: every year festival invites dance improvisation professionals to perform and teach
Tilat / Spaces (2018-2021): Maunula-talo, Ylioppilasteatteri, Studio Indictus, Esitystaiteen keskus ja Querq-tapahtumatila

Kuvat / Pictures: Laura Salonen (2018), Salla Keskinen (2019, 2021) 
 

Hetki-festivaalin ydinidea on tuoda Helsingin ja koko Suomen ammattikentällä toimivia tanssi- ja liikeimprovisaation parissa työskennelleitä ja sitä aktiivisesti kehittäviä ryhmiä ja yksittäisiä taiteilijoita yhteen sekä avata tanssi-improvisaatio taidemuotona kaikille. Festivaali tarkentaa huomion siihen mitä tanssi-improvisaatio voi olla, mitä se vaatii, kuinka sitä voi lähestyä tekijänä tai katsojana sekä kuinka sitä voi työstää. Festivaalille kutsutaan alan ammattilaisia esitys- ja työpaja-tapahtumiin sekä esiintymään, kertomaan työstään ja jakamaan osaamistaan muiden ammattilaisten ja yleisön kanssa. Tapahtumassa on ammattilaisille suunnattuja vertaisoppimiseen perustuva työpaja, kaikille avoimet esitysillat ja keskustelutilaisuudet. Festivaali järjestettiin kolmatta kertaa 2021 Maunula-talossa Helsingissä luultavasti kokonaan etäyhteydellä. Lähetyksen katsojamäärä oli festivaalin suurin.

Vuonna 2018 ensimmäisen kerran toteutunut Hetki-festivaali keskittyi pääkaupunkiseudulla toimiviin ryhmiin, vuonna 2019 se avasi vuoropuhelua koko maan tanssi-improvisaation kentässä toimivien taiteilijoiden kesken ja toi näyttämölle monenlaisista taustoista sekä ikäluokista tulevia taiteilijoita. Vuonna 2021 Hetki-festivaalille kutsuttiin eri näkökulmista improvisaatiota katsovia taiteilijoita esiintymään soolona. Vuosi oli poikkeuksellinen pandemian vuoksi ja festivaali tapahtui kokonaan netin kautta striiminlähetyksenä.

Hetki-festivaali purkaa laajemmalle yleisölle mitä kaikkea tanssi-improvisaatio voi olla, mitä se vaatii ja kuinka sitä voi lähestyä tekijänä tai katsojana. Hetki-festivaalin tapahtumat levittäytyvät eri puolille Helsinkiä ja ovat suurelta osin maksuttomia. Tapahtumapaikkojen ja esiintyjien valinnassa otetaan huomioon monimuotoisuus, eri ikäpolvet, taustat ja erilaiset näkökulmat improvisaatioon. Festivaalilla esiintyy tanssi-improvisaation parissa pitkään työskennelleitä kokeneita ammattitaiteilijoita. Haluamme erityisesti toimia kokoavana voimana olemassa oleville improvisaatioryhmille, yksittäisille taiteilijoille, sekä vakauttaa improvisaatioyhteisöä niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa.

 

ENG

Hetki festival is a only annual event in Finland focusing on dance improvisation as performance. Hetki events happen in various spaces and parts of the city of Helsinki. Festival contains workshops, performances and discussions. Every year there´s a different aspect to how the festival program will be curated. On 2018 Hetki invited to perform and teach dance improvisation groups from capital city area, on 2019 the festival invited artist as solos or duos from different parts of Finland, and on 2021 Hetki went to the virtual world and had four beautiful artist perfoming and teaching via on-line stream. When inviting the artist festival team takes in regard the diversity of views on improvisation, the different generations and backgrounds of the artist.

bottom of page