top of page
ElinaKuvaajaHeliKurimo.jpg
Kuva Heli Kurimo, palttoo ja veistos Jenni Tieaho, 2019

ABOUT

 

Olen toiminut tanssin ammattikentällä ympäri Suomea vuodesta 2008 toimien laaja-alaisesti tanssitaiteilijana: työryhmien koollekutsujana, koreografina, tanssijana, opettajana, mentorina, tapahtumien järjestäjänä, kansanopiston tanssitaiteen koulutuslinjan vetäjänä ja teosten tuottajana. Tällä hetkellä työskentelen omien tulevien teoksien parissa, tanssijana kollegoiden alulle laittamissa teoksissa sekä osa-aikaisesti Zodiak - Uuden tanssin keskuksella kurssitoiminnan tuottajana.

MIKSI?

Tanssitaide on minulle paikka, jossa voi muistaa ja oivaltaa itsensä uudelleen. Taidetta tehden ja kokien voi olla yhteydessä tuntemattomaan, joka usein tapaa peittyä arkipäivän meteliin. Tietoon, joka on kerääntynyt, ketjuuntunut ja kasaantunut paljon pidempään kuin vain yhden ihmisen elinajan. Tuntemattoman

kohtaaminen voi avautua aavistuksenomaisista tuntemuksista aina laajempien yhteyksien ymmärrykseen. Katson taidetta läpi ajatuksen, että olemme kokonaisia ekosysteemejä yhteydessä koko maailman kokoiseen ekosysteemien verkostoon. Olen evoluution tulosta ja solutasolta käsin kykeneväinen avaamaan yhteyksiä rationaalisen mieleni ulottumattomissa oleviin tasoihin. Kokemuksiin ja voimiin, jotka ovat painautuneet meihin ja ympäristöömme syväksi tiedoksi (konkreettisesti epigeneetiikan kautta, että henkisinä kokemuksina).  Näen mahdollisuuden avata ja vahvistaa taiteellani ihmisolentojen ymmärrystä ja kunnioitusta kaiken maailmassa olevan monimuotoisuutta kohtaan.

Tanssitaide luo syvää perspektiiviä olemassaoloon. Se on paikka, jossa ihmisolio ja maailma saa olla kulmikas, ällö, raivokas, mysteeri, kaunis, hauras, voimakas, selkeä, arkaainen, tulevaisuuksiin kurkottava, kaikkea mahdollista yhtä aikaa ja erikseen. Taide on mahdollisuus purkaa, paljastaa, kysyä, ymmärtää ja järjestää uudelleen ihmisenä elämistä tässä jaetussa todellisuudessa.

Työskentelypraktiikkaani kuvaa sana intuitiivisuus. Intuitiivisuudella tarkoitan itseni haastamista kohden ei-tietämisen tilaa, jossa syvemmän yhteyden ympäröivään ja itseen on mahdollista avautua. Ei-tietämisen tila on myös vapaa jatkuvasta määrittelyn, analysoinnin ja lokeroinnin tarpeesta. Se ei kuitenkaan tarkoita ei-tiedostamista tai tiedon kieltämistä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, taidekenttään, maailmaan. Intuitiivisuus on kykyä olla nyt-hetkessä, uskallusta kuulla ja nähdä mihin prosessi voi viedä, uskallusta tehdä tilaa uudelle ja tuntemattomalle tulla esiin, uskallusta myöntää, että kaikki on koko ajan muutoksen tilassa.

ENG

I have worked professionally in the field of dance since 2008. I have worked in many roles, as dancer, choreographer, teacher, mentor, producer, as a head of 1-year dance education program and festival organizer. At the moment I´m working on my own up-comping pieces, as a dancer at collegues pieces and as a part-time producer for Zodiak - Centre for New Dance.

WHY DANCE? 

For me dance is a place where you can remember and discover yourself and the world around you again and again. Making and experiencing art is a possibility to be in touch with the unknown that tends to get lost in the busyness of everyday life and its demands. Dance is possibility to get connected to the knowledge that has gathered, chained and piled up not just in one lifetime but in many. Knowledge, the unknown is stored and living somewhere in our bodies, our cells, our spirit. We are the result of continuous evolution and a part of universum-sized network of ecosystems. Facing the unknown can happen in many levels: it can open up subtle feelings in oneself or even hit us with understanding new perspectives about our connections between oneself, the environment, others and the whole universe. I see art touching the spiritual side of us human creatures, it is about finding diverse routs to connections between the universe around and in us. Art and especially dance brings deep perspective to our living and can be seen as a force of change. To me art is a place where human creatures are allowed to be angled, mysterious, beautiful, dangerous, powerful, week, clear, archaic, futuristic and everything else at the same time. As an artist I let myself to be sensitive to the unknown in me, to be able to sense the unknown in all of us. From that point I can bring up questions from the core of being a human in this world to be shared in my work.

bottom of page