top of page

Elina Hauta-aho & työryhmä:
FLOW OF DEATH 
Premiered at 
QUERQ SPACE, Helsinki 2019,
Parts of performance in:
ARS MORIENDI FESTIVAL, Helsinki Cathedral 2019,
Z-FREE LAB, Zodiak - Centre for New Dance 2019

TYÖRYHMÄ / WORKING GROUP:

Ohjaus, koreografia yhdessä työryhmän kanssa, tanssi / Direction, choreography and dance: ELINA HAUTA-AHO IN COOPERATION WITH LAURA PIETILÄINEN

Koreografia yhdessä työryhmän kanssa, tanssi / Choreography, dance: 

AINO VOUTILAINEN, LINDA PRIHA

Äänisuunnittelu / Sound design:

JOUNI TAURIAINEN

Tila-, ja valosuunnittelu / Light and space design:

ANTTONI HALONEN

Pukusuunnittelu / Costume design: 

LAURA PIETILÄINEN TOGETHER WITH THE GROUP

Kuvat / Pictures: Salla Keskinen

Tuotanto / Production: Elina Hauta-aho ja Maunula-talo
Tuki / Support: Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus ja Vantaan Tanssiopisto / Jenny and Antti Wihuri Foundation, Arts Council, Helsinki City and Vantaa Danceschool

 

Flow of death on pari Hauta-ahon teokselle and Life (2021). Teospari käsittelee kuolemaa ja elämää virtauksena, alati muuntuvina tiloina, joissa on läsnä kaikki olemisen tasot ja yhteydet. Flow of death -esitys kutsuu kanssaihmisiä pysähtymään hetkeksi oman kuoleman ja kuolevaisuuden äärelle. Teos rakentaa tilan jossa voi tunnustella omaa suhdettaan kuolemaan. Kuolema on jatkuvasti elämässämme läsnäoleva virta: soluissamme, mielessämme, ympärillämme. Tunnustelemme tätä virtaa ja sen vuoropuhelua elämän voiman kanssa. Kuoleman muistaminen voi piirtää tämän hetken kirkkaaksi. Flow of death –teoksen syntyprosessissa yksi oleellinen osa oli avoimuus. Teoksen työstö aloitettiin keväällä 2019 kaikille avoimilla harjoitussessioilla, joita jatkettiin syksyllä 2019.

 

Matkalla kohden ensi-iltaa teosta avattiin sen prosessin eri vaiheissa kahdessa julkisissa ulostuloissa, Ars Moriendi -festivaalilla Helsingin Tuomiokirkon Kryptassa sekä Z-free ohjelmassa Zodiak - Uuden tanssin keskuksessa Helsingissä. 

ENG

 

Flow of death is a pair with Hauta-ahos piece and Life (2021). In these two works life and death are approached as streams of constant change, as spaces including all the multilayers and connection of being in this universe. Flow of death invites you to be with death and mortalility. The piece is a possibility to touch ones relationship with death. Remembering and being with death draws this moment clearly. Important part of the birth of Flow of death was open process. On the way to the premier there were on spring 2019 sessions open to all and on fall 2019 two public work-in-process outcomes, in Ars Moriendi festival and in Z-free lab in Zodiak - Centre for New Dance.

LINKIT / LINKS:

Querq space: QUERQ ry | Facebook
Ars Moriendi festival: Flow of death – Ars Moriendi
Zodiak Z-free Lab: Sivua ei löydy | Zodiak

Pictures:Z-free sharing 2019 (pics Anttoni Halonen), Ars Moriendi festival 2019 (pics Lauri Jäntti
bottom of page