top of page

Elina Hauta-aho & Eero Savela:
IRTI (LOOSE)

Premiered and performed in UNIVERSUM THEATRE, Helsinki 2018

TYÖRYHMÄ / WORKING GROUP:

 

Teoksen kokonaissuunnittelu, koreografia, musiikki, tanssi, lavastus, valaistus ja puvustus /

Choreography, music, performing, scenography, costumes and lights: 

ELINA HAUTA-AHOEERO SAVELA

Kuvat / pictures:

AINO OJANEN

Tuotanto: Elina Hauta-aho ja Universum teatteri

Tuki / supported by: Helsingin kaupunki / Helsinki City

 

Teoksen käsiohjelmasta:

"Vapaus taitaa olla yhteyksiä ympäröivään. Sitä, ettei jää jumiin oman mielen syövereihin. Tai hei, vapaus voi olla myös ihanaa oloa syövereissä. Onko vapaus enemmänkin semmosta tukotonta virtausta, jossa mieli, keho, kokonaisuus virtaa ja on jollakin tavalla kirkkaasti kiinni tässä ja nyt. Sinä ja minä. Voisko se vapaa virtaus olla läsnä tässä meidän välisyydessä?"

IRTI-teos tarkastelee vapautta henkilökohtaisena kokemuksena. Muusikko Eero Savela ja tanssitaiteilija Elina Hauta-aho ovat pariskunta, jolla on kaksi pientä lasta. IRTI on näiden kahden elämänsä jakavan ihmisen ensimmäinen ulostulo siitä, mitä vapaus heille tarkoittaa – parisuhteessa, taiteentekijöinä, liikkeessä, äänessä, mielen asettumisessa eri tilanteisiin. Hauta-aho ja Savela ovat työskennelleet improvisaation parissa pitkään eri kokoonpanoissa ja IRTI-teoksessa näkyy tämä kokemus.

ENG

from the program booklet of the performance:

"Freedom might have something to do with the feeling of connecting to the surroundings. Something to do with not getting stuck in the labyrinth of your own mind. Or, maby freedom can also be wonderful dwelling in the labyrinth. Is freedom more like feeling of unblocked stream: mind, body and the wholeness of our being connected to the present moment. You and me. Could this unblocked stream be present in our togetherness?"

IRTI (LOOSE) is a piece about freedom as a personal experience. Musician Eero Savela and dance artist Elina Hauta-aho are a couple with two small kids. IRTI (LOOSE) is a first output of these two about what freedom means to them - in a relationship, as art makers, in sound, in movement and in how mind is in different surroundings. Hauta-aho and Savela have been working with improvisation for many years together and separately with different people and groups. This experience is seen in IRTI performance.

bottom of page