top of page

Elina Hauta-aho & työryhmä: 
NEWSFLASH
Premiered at PITKSUN KULTTUURIKIRKKO as part of the 10th year anniversiry program, Helsinki 2017

 

TYÖRYHMÄ / WORKING GROUP:

Koollekutsuja, koreografia, tanssi ja tuotanto / Choreography, dance and production: 

ELINA HAUTA-AHO

Koreografia / Choreography:

PIA LINDY AND KATI RAATIKAINEN

Valosuunnittelu / Light design:

NANNI VAPAAVUORI

Sound design:

EERO SAVELA

Pukusuunnittelu / Costume design:

SUVI HÄNNINEN

Kuvat / Pictures: Salla Keskinen

Tuki / Supported by: Taiteen edistämiskeskus (Arts Council) ja Helsingin Kulttuurikeskus ( Helsinki City).

 

Newsflash-teoksessa sukelletaan uutisvirtaan kehollisena kokemuksena, tilana ja tilanteena.

Kaikki ympäröivä vaikuttaa minuun ja minä vaikutan kaikkeen.

Solujeni kätköissä on muistumia menneen maailman uutisista: menneiden sukupolvien sota-kokemuksista, sanallistamattomista tunteista ja tunnelmista, evoluution kerroksista, alkumerestä.

Jos menneet ja nykyiset uutiset voisivat tulla lävitseni?

Viime vuosina minua ovat liikuttivat syvästi uutiset ilmastonmuutoksesta ja erityisesti ekosysteemien romahtamisesta sekä uutiset sodan keskellä elävien ihmisten kärsimyksestä ja sinnikyydestä. Nämä aiheet kaikuu myös Newsflashissa.

23.11.17 Elina Hauta-aho

ENG

Newsflash performance dives into the stream of news and observes it as bodily experience, space and situation.

All that surrounds me has an effect on me and I have an effect on everything around me.

Hidden in my cells live memories of the news from the world long ago: war-experiences of the previous generation, unsaid emotions and feelings, layers of evolution and marks of the early sea.

What if the past and present news could flow through me?

In recent years I have been deeply moved by the news about climate change and especially the collapse of the ecosystems and also news about the suffering and perseverance of the people living among wars. All these things have echo through Newsflash.

 23.11.17 Elina Hauta-aho

 

bottom of page